354097736991500

Prof. Dr. Torzsa Péter

Dr. Torzsa Péter Phd.
Prof. Dr. Torzsa Péter - Foglalkozás - egészségügy
Rendel:
Rendelésének helyszíne:
Buda

Prof. Dr. Torzsa Péter bemutatása

Dr. Torzsa Péter gimnáziumi tanulmányait a Balassi Bálint Gimnázium folytatta Balassagyarmaton.

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján az akkor még újdonságnak számító ABPM-készülék gyakorlati hasznáról tartott díjazott előadást, és erről a témáról szólt I. díjas rektori pályázata is.

Egyetemi évei alatt Skóciában és Hollandiában töltötte nyári gyakorlatait. 1995-ben Summa cum laude minősítéssel diplomázott, majd háziorvostanból és foglalkozás-egészségügyből szerzett szakvizsgát, továbbá megszerezte a hipertonológiai és diabetológiai licensz képesítést.

Végzése óta a Semmelweis Egyetem ÁOK Családorvosi Tanszékén dolgozik, jelenleg a Tanszék tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens és az angol nyelvű évfolyam graduális oktatásának felelőse. A posztgraduális oktatásban a rezidensi képzés titkára, a Foglalkozás-orvostan Grémium Elnöke, a Háziorvos Grémium titkára.

2009-ben szerzett sikeres PhD fokozatot, értekezésének címe: Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban.

Jelenlegi kutatási témái közé tartozik az alvási apnoe és a depresszió szűrése a családorvosi gyakorlatban; az affektív temperamentumok és az érfali tágulékonyság vizsgálata cukorbetegek és alvási apnoés betegek körében; a családorvosok egészségi állapotának és alvási szokásainak vizsgálata, burnout-megelőzés; a családorvosok hivatástudatának, hálapénzzel kapcsolatos attitűdjének a vizsgálata valamint a családorvosi szakma népszerűsítése az orvostanhallgatók körében.

Eddig 20 tudományos diákköri hallgatónak volt diákköri nevelője, közülük 5 hallgató ért el I. helyezést, 6 hallgató II. helyezést, 5 hallgató pedig III. helyezést a SE ÁOK Tudományos Diákköri Konferenciáin. 35 hallgatónak volt szakdogozat-konzulense magyar és angol nyelven, 13 családorvos rezidensnek tutora. 2013-ban Semmelweis Egyetem kiváló dolgozója volt, 2015-ben Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetést kapott. Egy PhD hallgatója már végzett, jelenleg három PhD hallgató témavezetője.

Szakmai díjai közül kiemelendő a Magyar Hypertonia Társaság tudományos pályázatainak I. díja és Kiemelt díja; Marosvári Miklós-emlékérem; CSAKOSZ Nívódíj, Magyar Transztelefonikus EKG nagydíja.

Több hazai és tudományos társaságnak tagja. A European General Practice Research Network (EGPRN) nemzeti képviselője, a Családorvos Kutatók Országos Szövetségének (CSAKOSZ) Alelnöke, a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Hypertonia Társaság Háziorvosi Szekciójának vezetője, a Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság Háziorvosi Szekciójának vezetőségi tagja.

Eredeti tudományos közleményeinek száma magyar nyelvű folyóiratban 113, ebből első vagy utolsó szerzős 87, nemzetközi folyóiratban megjelent közlemények száma 30.

Hazai kongresszusi előadásainak száma 183, nemzetközi kongresszuson 27 előadást tartott.

Jegyzetfejezetek száma 5, megjelent könyvrészletek száma 51. Kumulatív impaktfaktor: 70,584. Összes idézettsége 443, Független idézettség: 298.

Hirsch index16, G index:22.

Több hazai orvosi lap rovatvezetője, szerkesztőbizottsági tagja, külföldi orvosi lapok felkért lektora.

Aktívan részt vesz a háziorvosi képzés megreformálásában, 2018- tól az Egészségügyi Szakmai Kollégium Háziorvosi Tagozat Tanácsának elnöke.

Foglalkozás-egészségyügyi ellátás során törekszik a munkavállalók egészségének megőrzésére. A Budai Magánorvosi Centrumban elérhető széleskörú szűrővizsgálatok segítségével időben feltárhatók a munkavállalók aktuális egészségi állapota.

Nős, felesége gyógyszerész és négy gyermekük közül a legidősebb fiúk harmadéves hallgató a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán.

Szabadidejében szeret kertészkedni, fotózni, színházba járni és kirándulni a családjával.